Camera Trọn Bộ

 • Bộ Camera gói 08saleoff

  12/18/2013 11:08:49 PM
  Bộ Camera gói 08

  Mã sản phẩm VG 08

  Bộ KIT Camera VEGA - DVR Kit 08TD  (08 camera)

  Trọn bộ KIT gồm:

  1. Đầu ghi hình 8 Camera Đầu ghi VG - 1008T : 01 bộ

  2. Camera thân ống ( Hoặc dome) quan sát  xem ngày và đêm: 08 cái

  - Độ nét hình ảnh 700TVL,

  - Tầm xa quan sát 20 - 25 mét 

  3. Bộ nguồn cho camera 12V/ 1Ah : 08 Cái

  4. Giắc nối đầu ghi hình với camera : 08bộ

  5. Dây tính hiệu camera : 10 Mét/ 1Camera

  6. Giắc nối đầu ghi hình với Tivi : 01 bộ

  Thiết bị & Dịch vụ tùy chọn thêm:

  - Ổ cứng  250GB Green SATA3 : 1,150,000đ

  - Ổ cứng  500GB Green SATA3 : 1,350,000đ

  - Mic ghi âm dùng cho camera : 250,000đ/chiếc

  - Dây cáp đồng trục DTH RG6/ 5C : 5000đ/mét.

  - Cáp Mạng AMP Cat6e Màu Xanh : 5000đ/mét

  - Công lắp đặt và hiệu chỉnh : 250,000đ/ 1 Camera (tại nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh)

  - Hotting để xem qua mạng : 200,000đ/ năm

  Giá bán 10200000 VND

  Giá khuyến mãi 9500000 VND

  Giảm 7%

  ...xem chi tiết

 • Bộ Camera gói 07saleoff

  12/18/2013 11:09:36 PM
  Bộ Camera gói 07

  Mã sản phẩm VG 07

  Bộ KIT Camera VEGA - DVR Kit 07TD  (07 camera)

  Trọn bộ KIT gồm:

  1. Đầu ghi hình 8 Camera Đầu ghi VG - 1008T : 01 bộ

  2. Camera thân ống ( Hoặc dome) quan sát  xem ngày và đêm: 07 cái

  - Độ nét hình ảnh 700TVL,

  - Tầm xa quan sát 20 - 25 mét 

  3. Bộ nguồn cho camera 12V/ 1Ah : 07 Cái

  4. Giắc nối đầu ghi hình với camera : 087bộ

  5. Dây tính hiệu camera : 10 Mét/ 1Camera

  6. Giắc nối đầu ghi hình với Tivi : 01 bộ

  Thiết bị & Dịch vụ tùy chọn thêm:

  - Ổ cứng  250GB Green SATA3 : 1,150,000đ

  - Ổ cứng  500GB Green SATA3 : 1,350,000đ

  - Mic ghi âm dùng cho camera : 250,000đ/chiếc

  - Dây cáp đồng trục DTH RG6/ 5C : 5000đ/mét.

  - Cáp Mạng AMP Cat6e Màu Xanh : 5000đ/mét

  - Công lắp đặt và hiệu chỉnh : 250,000đ/ 1 Camera (tại nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh)

  - Hotting để xem qua mạng : 200,000đ/ năm

  Giá bán 9200000 VND

  Giá khuyến mãi 8500000 VND

  Giảm 8%

  ...xem chi tiết

 • Bộ Camera gói 06saleoff

  12/18/2013 11:10:24 PM
  Bộ Camera gói 06

  Mã sản phẩm VG 06

  Bộ KIT Camera VEGA - DVR Kit 06TD  (06 camera)

  Trọn bộ KIT gồm:

  1. Đầu ghi hình 8 Camera Đầu ghi VG - 1008T : 01 bộ

  2. Camera thân ống ( Hoặc dome) quan sát  xem ngày và đêm: 06 cái

  - Độ nét hình ảnh 700TVL,

  - Tầm xa quan sát 20 - 25 mét 

  3. Bộ nguồn cho camera 12V/ 1Ah : 06 Cái

  4. Giắc nối đầu ghi hình với camera : 06bộ

  5. Dây tính hiệu camera : 10 Mét/ 1Camera

  6. Giắc nối đầu ghi hình với Tivi : 01 bộ

  Thiết bị & Dịch vụ tùy chọn thêm:

  - Ổ cứng  250GB Green SATA3 : 1,150,000đ

  - Ổ cứng  500GB Green SATA3 : 1,350,000đ

  - Mic ghi âm dùng cho camera : 250,000đ/chiếc

  - Dây cáp đồng trục DTH RG6/ 5C : 5000đ/mét.

  - Cáp Mạng AMP Cat6e Màu Xanh : 5000đ/mét

  - Công lắp đặt và hiệu chỉnh : 250,000đ/ 1 Camera (tại nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh)

  - Hotting để xem qua mạng : 200,000đ/ năm

  Giá bán 8200000 VND

  Giá khuyến mãi 7500000 VND

  Giảm 9%

  ...xem chi tiết

 • Bộ Camera gói 05saleoff

  12/18/2013 11:11:02 PM
  Bộ Camera gói 05

  Mã sản phẩm VG 05

  Bộ KIT Camera VEGA - DVR Kit 05TD  (05 camera)

  Trọn bộ KIT gồm:

  1. Đầu ghi hình 8 Camera Đầu ghi VG - 1008T : 01 bộ

  2. Camera thân ống ( Hoặc dome) quan sát  xem ngày và đêm: 05 cái

  - Độ nét hình ảnh 700TVL,

  - Tầm xa quan sát 20 - 25 mét 

  3. Bộ nguồn cho camera 12V/ 1Ah : 05 Cái

  4. Giắc nối đầu ghi hình với camera : 05bộ

  5. Dây tính hiệu camera : 10 Mét/ 1Camera

  6. Giắc nối đầu ghi hình với Tivi : 01 bộ

  Thiết bị & Dịch vụ tùy chọn thêm:

  - Ổ cứng  250GB Green SATA3 : 1,150,000đ

  - Ổ cứng  500GB Green SATA3 : 1,350,000đ

  - Mic ghi âm dùng cho camera : 250,000đ/chiếc

  - Dây cáp đồng trục DTH RG6/ 5C : 5000đ/mét.

  - Cáp Mạng AMP Cat6e Màu Xanh : 5000đ/mét

  - Công lắp đặt và hiệu chỉnh : 250,000đ/ 1 Camera (tại nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh)

  - Hotting để xem qua mạng : 200,000đ/ năm

  Giá bán 7200000 VND

  Giá khuyến mãi 6500000 VND

  Giảm 10%

  ...xem chi tiết

 • Bộ Camera gói 04saleoff

  12/18/2013 10:53:06 PM
  Bộ Camera gói 04

  Mã sản phẩm VG04

  Bộ KIT Camera VEGA - DVR Kit 04TD  (04 camera)

  Trọn bộ KIT gồm:

  1. Đầu ghi hình 4 Camera Đầu ghi VG - 1004T : 01 bộ

  2. Camera thân ống ( Hoặc dome) quan sát  xem ngày và đêm: 04 cái

  - Độ nét hình ảnh 700TVL,

  - Tầm xa quan sát 20 - 25 mét 

  3. Bộ nguồn cho camera 12V/ 1Ah : 04 Cái

  4. Giắc nối đầu ghi hình với camera : 04bộ

  5. Dây tính hiệu camera : 10 Mét/ 1Camera

  6. Giắc nối đầu ghi hình với Tivi : 01 bộ

  Thiết bị & Dịch vụ tùy chọn thêm:

  - Ổ cứng  250GB Green SATA3 : 1,150,000đ

  - Ổ cứng  500GB Green SATA3 : 1,350,000đ

  - Mic ghi âm dùng cho camera : 250,000đ/chiếc

  - Dây cáp đồng trục DTH RG6/ 5C : 5000đ/mét.

  - Cáp Mạng AMP Cat6e Màu Xanh : 5000đ/mét

  - Công lắp đặt và hiệu chỉnh : 250,000đ/ 1 Camera (tại nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh)

  - Hotting để xem qua mạng : 200,000đ/ năm

  Giá bán 6200000 VND

  Giá khuyến mãi 5500000 VND

  Giảm 11%

  ...xem chi tiết

 • Bộ Camera gói 03saleoff

  12/18/2013 10:52:06 PM
  Bộ Camera gói 03

  Mã sản phẩm VG03

  Bộ KIT Camera VEGA - DVR Kit 03TD  (03 camera)

  Trọn bộ KIT gồm:

  1. Đầu ghi hình 4 Camera Đầu ghi VG - 1004T : 01 bộ

  2. Camera thân ống ( Hoặc dome) quan sát  xem ngày và đêm: 03 cái

  - Độ nét hình ảnh 700TVL,

  - Tầm xa quan sát 20 - 25 mét 

  3. Bộ nguồn cho camera 12V/ 1Ah : 03 Cái

  4. Giắc nối đầu ghi hình với camera : 03bộ

  5. Dây tính hiệu camera : 10 Mét/ 1Camera

  6. Giắc nối đầu ghi hình với Tivi : 01 bộ

  Thiết bị & Dịch vụ tùy chọn thêm:

  - Ổ cứng  250GB Green SATA3 : 1,150,000đ

  - Ổ cứng  500GB Green SATA3 : 1,350,000đ

  - Mic ghi âm dùng cho camera : 250,000đ/chiếc

  - Dây cáp đồng trục DTH RG6/ 5C : 5000đ/mét.

  - Cáp Mạng AMP Cat6e Màu Xanh : 5000đ/mét

  - Công lắp đặt và hiệu chỉnh : 250,000đ/ 1 Camera (tại nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh)

  - Hotting để xem qua mạng : 200,000đ/ năm

  Giá bán 5200000 VND

  Giá khuyến mãi 4500000 VND

  Giảm 13%

  ...xem chi tiết

 • Bộ Camera gói 2saleoff

  12/18/2013 10:51:13 PM
  Bộ Camera gói 2

  Mã sản phẩm VG 02

  Bộ KIT Camera VEGA - DVR Kit 02TD  (02 camera)

  Trọn bộ KIT gồm:

  1. Đầu ghi hình 4 Camera Đầu ghi VG - 1004T : 01 bộ

  2. Camera thân ống ( Hoặc dome) quan sát  xem ngày và đêm: 02 cái

  - Độ nét hình ảnh 700TVL,

  - Tầm xa quan sát 20 - 25 mét 

  3. Bộ nguồn cho camera 12V/ 1Ah : 02 Cái

  4. Giắc nối đầu ghi hình với camera : 02bộ

  5. Dây tính hiệu camera : 10 Mét/ 1Camera

  6. Giắc nối đầu ghi hình với Tivi : 01 bộ

  Thiết bị & Dịch vụ tùy chọn thêm:

  - Ổ cứng  250GB Green SATA3 : 1,150,000đ

  - Ổ cứng  500GB Green SATA3 : 1,350,000đ

  - Mic ghi âm dùng cho camera : 250,000đ/chiếc

  - Dây cáp đồng trục DTH RG6/ 5C : 5000đ/mét.

  - Cáp Mạng AMP Cat6e Màu Xanh : 5000đ/mét

  - Công lắp đặt và hiệu chỉnh : 250,000đ/ 1 Camera (tại nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh)

  - Hotting để xem qua mạng : 200,000đ/ năm

  Giá bán 4200000 VND

  Giá khuyến mãi 3500000 VND

  Giảm 17%

  ...xem chi tiết

 • Bộ Camera gói 1saleoff

  12/18/2013 10:50:06 PM
  Bộ Camera gói 1

  Mã sản phẩm VG01

  Bộ KIT Camera VEGA - DVR Kit 04TD  (01 camera)

  Trọn bộ KIT gồm:

  1. Đầu ghi hình 4 Camera Đầu ghi VG - 1004T : 01 bộ

  2. Camera thân ống ( Hoặc dome) quan sát  xem ngày và đêm: 01 cái

  - Độ nét hình ảnh 700TVL,

  - Tầm xa quan sát 20 - 25 mét 

  3. Bộ nguồn cho camera 12V/ 1Ah : 01 Cái

  4. Giắc nối đầu ghi hình với camera : 01bộ

  5. Dây tính hiệu camera : 10 Mét/ 1Camera

  6. Giắc nối đầu ghi hình với Tivi : 01 bộ

  Bộ KIT Camera VEGA - DVR Kit 04TD  (01 camera)

  Thiết bị & Dịch vụ tùy chọn thêm:

  - Ổ cứng  250GB Green SATA3 : 1,150,000đ

  - Ổ cứng  500GB Green SATA3 : 1,350,000đ

  - Mic ghi âm dùng cho camera : 250,000đ/chiếc

  - Dây cáp đồng trục DTH RG6/ 5C : 5000đ/mét.

  - Cáp Mạng AMP Cat6e Màu Xanh : 5000đ/mét

  - Công lắp đặt và hiệu chỉnh : 250,000đ/ 1 Camera (tại nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh)

  - Hotting để xem qua mạng : 200,000đ/ năm

  Giá bán 3200000 VND

  Giá khuyến mãi 2500000 VND

  Giảm 22%

  ...xem chi tiết

 • Giải Pháp Camera cho Trường Học

  4/4/2014 5:14:34 AM

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Giải pháp camera dành cho Biệt Thự

  2/18/2014 1:14:34 PM

  Mã sản phẩm Camera dành cho Biệt Thự

  Camera dành cho Biệt Thự

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

Hotline

0975 033 270

0915 15 18 49

VP HCM:CTy TNHH TM DV Tin Học Thịnh Phát Lộc

ĐC:8/24 TTH21, Kp3, P. Tân Thới Hiệp, Q.12, TP. HCM.

ĐT: 08. 62 572 999 - 08. 62 575 999 ĐT/Fax:08. 62 559 162

VP Bà Rịa Vũng Tàu:CTy TNHH Viễn Thông An Ninh Thịnh Phát Lộc

ĐC: 25 Hùng vương, Thị trấn ngãi Giao, Châu Đức, BRVT

DĐ: 0987 974 519 - 0937 185 065 A. Nhất

Email: vienthonganninhtpl@gmail.com

VP Hà Nội:CTy TNHH Giải Pháp Viễn Thông Thiên

ĐC: 186 Hoa Bằng - Cầu Giấy - Hà Nội

ĐT: 04.85857662 - 04.85857663 Fax: 04.85857662

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
1
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
1